Mga solusyon

Mga solusyon

Upang kontrolin ang temperatura ng imbakan sa pamamagitan ng paggamit ng condensing unit at evaporator.Upang magbigay ng pinakamahusay na kapaligiran para sa mga nakaimbak na kalakal.Gayundin, upang maprotektahan ang kalidad at pagganap ng mga nakaimbak na kalakal at upang maiwasan ang pagkasira ng mga kalakal at upang mabawasan ang pagkawala ng mga kalakal sa proseso ng pag-iimbak.

Mga solusyon